Thứ Ba, Tháng Ba 2, 2021
Combo Nội thất văn phòng khởi nghiệp
Trang chủ Tags Phương pháp thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard bsc

Tag: phương pháp thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard bsc

Phương pháp thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard BSC là gì?

1
Đây là một phương pháp quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức. Nói một cách khác, thẻ điểm cân bằng balanced Scorecard BSC chính là phương pháp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá và hoạt động cụ thể.